MISSOC - vzájemný informační systém o sociálním zabezpečení

© European Union, 2023

Nejnovější aktualizace informací MISSOC (k lednu 2023) o národních systémech sociální ochrany je nyní k dispozici.

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) je důležitým online zdrojem aktuálních srovnatelných informací o systémech sociální ochrany v evropských zemích. Informace pocházejí od sítě úředníků národních ministerstev a institucí odpovědných za správu sociální ochrany, kterou jménem Evropské komise koordinuje sekretariát MISSOC.

Poslední aktualizace informací MISSOC (k lednu 2023) o systémech sociální ochrany ve všech členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku – včetně stručných popisů jejich organizace a informací o sociální ochraně osob samostatně výdělečně činných – je nyní k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách MISSOC.

V rámci této aktualizace byly revidovány informace v tabulce X – Nezaměstnanost, aby byla zajištěna úplnost a konzistentnost informací napříč zeměmi.

Pokud máte dotazy k informacím uloženým v tabulkách nebo jakékoli návrhy, neváhejte se obrátit na Sekretariát MISSOC .