26. 11. „Ministerstvo chce řešit systém dlouhodobé péče a podporu lidem odcházejícím z fyzicky náročných profesí“, zaznělo od ministryně Maláčové“

Potřetí v letošním roce zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Její předsedkyně, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na ní představila nejnovější aktivity ministerstva a koaliční vlády na podporu seniorů. Během následujících měsíců chystá vláda odbornou diskusi a následná opatření v systému dlouhodobé péče, která se dnes odehrává mezi resorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí; a také opatření na podporu osob odcházejících do důchodu z fyzicky náročných profesí. Pozornost je také třeba věnovat rozdílům ve starobních důchodech mezi muži a ženami. Ženy pobírají průměrně až o pětinu nižší důchody a zároveň se dožívají vyššího věku; mnohem častěji jsou pak ohroženy chudobou. V příštích měsících bude také ustavena nová komise k řešení důchodové reformy.

Pozvání na zasedání Rady přijal vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám z Ministerstva vnitra. Starší lidé a senioři jsou totiž zvlášť zranitelnou skupinou v oblasti mediální gramotnosti a působení tzv. hoaxů či šíření „fake news“. Občanskou vzdělaností a informovaností se zabýval také příspěvek jednoho z členů Rady, pana Jana Lormana z organizace Život 90, podle nějž je třeba více se zabývat otázkou celoživotního učení. Jak zmínil také zástupce oddělení politiky stárnutí MPSV, na mezinárodní scéně se dokonce mluví o tom, že by přístup k celoživotnímu učení měl být lidským právem. Z diskuse nad těmito příspěvky skutečně vyplynulo, že otázka celoživotního učení bude do budoucna nabývat na důležitosti.