Minimální mzda v Německu

PŮSOBNOST ZÁKONA O MINIMÁLNÍ MZDĚ V NĚMECKU

Spolková republika Německo minulý rok v srpnu vydala zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG) a v prosinci také prováděcí nařízení k tomuto zákonu.

Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a stanovuje německým i zahraničním zaměstnavatelům následující povinnosti (zákon se vztahuje na všechny zahraniční zaměstnance, kteří momentálně vykonávají práci na území SRN, s výjimkou státních zaměstnanců ve služebním poměru):

  • vyplácet alespoň minimální mzdu (§§ 1 a 20), a to včas a ve výši 9,19 euro za hodinu práce odpracovanou na území SRN;
  • mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy (povinnost záznamů)(§ 17);
  • u zahraničních zaměstnavatelů ohlašovat v německém jazyce německým úřadům určité skutečnosti před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa (povinnost ohlašovací)(§ 16).

Povinnost záznamů a ohlašovací povinnost jsou dále upraveny v prováděcích nařízeních:

  • nařízení o oznamovací povinnosti podle zákona o minimální mzdě;
  • nařízení o modifikaci povinnosti evidence pracovní doby podle zákona o minimální mzdě a zákona o vysílání pracovníků,
  • nařízení o stanovení přihlašovacího úřadu podle § 16 odstavce 6 zákona o minimální mzdě

Podrobnější informace a aktuality jsou k dispozici na stránkách českého velvyslanectví v Berlíně: https://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/zamestnavani_obcanu_cr_v_srn/index.html

Oficiální informace německých orgánů k minimální mzdě jsou k dispozici zde: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Berechnung-Zahlung-Mindestlohns/berechnung-zahlung-mindestlohns_node.html

Upozornění:
Více informací naleznete v překladech DE právních předpisů k zavedení minimální mzdy. Jedná se o pracovní překlady. Překlady odpovídají právnímu stavu z roku 2015 (od té doby došlo ke změnám týkajícím se výše minimální mzdy a způsobu plnění oznamovací povinnosti)

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020