Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností