Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností