Mezirezortní pracovní skupina k posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení

Mezirezortní pracovní skupina k posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení (dále jen „Pracovní skupina“) vznikla v polovině roku 2016 z podnětu prezidenta Asociace občanských poraden, Mgr. Hynka Kalvody. Tvoří ji zástupci všech relevantních aktérů, tj. zejména zástupci jednotlivých rezortů státní správy, představitelé neziskových organizací, jakož i zástupci akademické sféry.

Z podnětu pracovní skupiny (zejména Sdružení místních samospráv) byl Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2017 vypracován materiál „ Co a jak v několika krocích v oblasti dluhového poradenství“. Materiál by měl sloužit jako základní pomůcka nejen pro pracovníky obecních úřadů, ale i pro samosprávné orgány především menších obcí. Stává se totiž, že obce v dobrém úmyslu zajišťují pro své občany dluhové poradenství, které je ale poskytováno finančními poradci, kteří se neorientují v celém spektru sociálních a návazných služeb v oblasti dluhového poradenství a navíc často poskytují poradenství za úplatu. Naším cílem je těm, kteří budou chtít, poradit, jak to dělat lépe. V materiálu obsaženo i upozornění na institut přímé úhrady a zvláštního příjemce, pokud jejich nájemci dostávají dávky na bydlení.

Materiál lze stáhnout z levého menu této stránky.