Mezinárodní odborný seminář

15. 9. 2015

DOBRÁ PRAXE V SOCIÁLNÍ PRÁCI, INSPIRACE A PŘÍLEŽITOSTI

Mezinárodní odborný seminář v rámci projektu
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Jaká je aktuální situace ve vybraných oblastech výkonu sociální práce v České republice?
Lze se nechat inspirovat zkušenostmi sociálních pracovníků ze zahraničí?

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden

dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli.
Zámecký pivovar (Evropské školicí centrum o.p.s.),
(Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz)

Seminář je další z akcí projektu, která umožňuje setkání sociálních pracovníků z různých oblastí za účelem posilování profesní identity, vzájemné spolupráce a sdílení dobré a špatné praxe.

Obsah semináře se zaměří především na přenos zkušeností sociálních pracovníků ze zahraničí jako inspirace a příležitosti pro praxi v České republice, a bude zároveň obsahovat workshopy s přednáškami reflektující dobrou, případně i špatnou praxi v sociální práci, a vhled do různých oblastí a inovativních postupů. O své zkušenosti v roli sociální pracovnice se přijede podělit Ruth Stark, prezidentka IFSW. Přidanou očekávanou hodnotou je pak vzájemná výměna informací, kontaktů a zkušeností mezi účastníky. Tematicky se program tohoto semináře zaměřuje na aktuální situaci ve vybraných oblastech výkonu sociální práce v České republice. Workshopy, které proběhnou v odpolední části semináře, jsou zaměřeny na tato témata:

  • Sociální práce s předluženými klienty
  • Sociální práce s uprchlíky
  • Komunitní sociální práce
  • Sociální práce na obci

Těšíme se na setkání s Vámi!

Prezentace