Metodiky "Deset kroků procesem komunitního plánování"

Metodiky "Deset kroků procesem komunitního plánování" vydalo Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem v červnu 2008. Byly vytvořeny v projektu EQUAL EU č. 0076 Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. Sestávají z 10ti metodických sešitů (+ jedné přílohy) a jsou využitelné pro poskytovatele, zadavatele, uživatele sociálních služeb, zaměstnavatele a úřady práce. Po dohodě s CKP zveřejňujeme výše uvedené metodiky na stránkách MPSV.

Poslední aktualizace: 23. 9. 2020