Metodika Sociální bydlení – příprava projektů

Smyslem metodiky „Sociální bydlení – příprava projektů“ je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení. Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. V metodice a její příloze uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu.

Metodiku i její přílohu můžete stáhnout z levého menu této stránky.

Poslední aktualizace: 2. 9. 2021