Metodické materiály

Doporučení k uzavírání smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (191.86kB)

Doporučení pro autorizované osoby k profesní kvalifikaci Chůva (193.43kB)

Průvodce standardy DS /jednostranný tisk/ (1.43MB)

Průvodce standardy DS /oboustranný tisk/ (1.44MB)

Metodický materiál ke standardům kvality péče je připraven ve dvou verzích z důvodu grafických prvků, které usnadňují orientaci.
Jednostranný tisk je vhodnější ke čtení v elektronické podobě.

 

Poslední aktualizace: 25. 1. 2022