Metodická školení

Prostřednictvím krajských oblastních metodických kanceláří (Praha, Hradec Králové, Olomouc) budou pořádána metodická školení k aktuálním tématům v oblasti výkonu činností sociální práce na obecních úřadech. Celkem bude realizováno 12 metodických školení, tedy 4 školení v každé krajské oblasti. Kapacita jednoho školení bude 50 účastníků a délka je plánovaná na 3-4 hodiny.