Metodická školení

Vzniklo z potřeb sdílení informací, kdy prezentující poskytuje formou prezentace bližší informace k danému tématu. Účastníci mají možnost dotazů již v průběhu prezentace, kdy prezentující dotazy zodpovídá, přibližuje informace a vysvětluje téma do hloubky. Výhodou metodického školení je setkávání účastníků s odborníkem v menší skupině, která dává prostor reakce a interakce.

Prostřednictvím krajských oblastních metodických kanceláří (Praha, Hradec Králové, Olomouc) byla uspořádána metodická školení k aktuálním tématům v oblasti výkonu činností sociální práce na obecních úřadech. Celkem bylo realizováno 12 metodických školení, tedy 4 školení v každé krajské oblasti. Délka byla 3-4 hodiny.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2021