Maláčová představila „Komisi pro spravedlivé důchody“

Tématem 37. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 20. března 2019 bylo představení Komise pro spravedlivé důchody. Ing. Tomáš Machanec, ředitel Odboru sociálního pojištění uvedl, že komise je poměrně široká, jsou v ní zastoupeny všechny poslanecké a senátorské kluby, sociální partneři a zájmová sdružení, univerzity a výzkumná pracoviště. Na prvním setkání byly předloženy systémové otázky, na které členky a členové Komise odpověděli a podle toho je možno tyčit další práci Komise. Na druhém setkání budou představeny výsledky tohoto dotazníku.

Zatím byla předložena tato témata: tzv. gender pension gap, tj. důchody žen jsou v průměru o dva a půl tisíce korun nižší než důchody mužů. Je otázka, jak na toto reagovat, ať už v rámci, nebo mimo důchodový systém. Dalšími tématy jsou fyzicky náročné profese, vdovské důchody, příjmy důchodového systému a třetí důchodový pilíř.

V diskusi zní v kontextu gender pension gapu otázka, kolik do důchodového systému přispívají muži a ženy a kolik z něj odebírají, včetně toho, že ženy se dožívají delšího věku, a tudíž pobírají starobní důchod déle. Náš systém je kombinací zásluhového a solidárního, bere v úvahu, že ženy rodí a vychovávají děti a přispívají společnosti jinak než čistým vkladem do důchodového systému.