Logo MPSV

Udělení souhlasu k použití loga MPSV (ostatní loga) je výhradním právem Ministerstva práce a sociálních věcí podle autorského zákona. V případě, že plánujete použít uvedená loga pro prezentační nebo jiné účely, je nutné dodržet uvedená pravidla.

Pravidla pro použití loga MPSV (ostatní loga):

  1. zvolte některou z uvedených variant loga MPSV
  2. obraťte se na Odbor komunikace (jan.pavlicek@mpsv.cz) s žádostí o zaslání loga v tiskové kvalitě
  3. žádost musí obsahovat:
    • kterou verzi loga požadujete
    • k jakému účelu chcete logo použít a na základě jaké spolupráce s MPSV (nutné doložit)
    • náhled materiálu, na kterém bude logo umístěné (např. pozvánka, tiskoviny atd.)
  4. dodržte pravidla stanovená Grafickým manuálem pro použití loga MPSV

Logo MPSV (včetně ostatních log) je chráněno autorským zákonem a jakékoliv jeho zneužití je protiprávní.

 

Poslední aktualizace: 25. 4. 2024