Letáky

Letáky – příklady dobré praxe

V rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce bylo vytvořeno pět druhů letáků o dobré praxi sociální práce. Účelem těchto pěti letáků, které jsou zde volně dostupné k nahlédnutí/stažení, je oslovit sociální pracovníky ke sdílení dobré praxe s důrazem na propojování sociálních pracovníků z různých oblastí, kde je sociální práce vykonávána. Obsahem letáků je popis činností sociálních pracovníků v jejich oblasti a příklad dobré praxe sociální práce. Obsah letáků je zaměřen na sociální práci v oblastech:

Děkujeme za spolupráci při tvorbě letáků všem spoluautorům.