Kulatý stůl

30. 10. 2014

Kulatý stůl se uskutečnil dne 30. 10. 2014 od 9:00 do 16:30 v prostorech Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Tímto velice děkujeme za pronájem prostor a za milou spolupráci při organizaci této akce. Kulatého stolu se zúčastnilo 49 sociálních pracovníků rozdělených do 4 pracovních skupin. Jejich úkolem bylo namodelovat kurz celoživotního vzdělávání v oblasti sociální práce v rozsahu 48 hodin. Všem účastníkům děkujeme za jejich práci a kreativní přístup.

Výstupy z Kulatého stolu budou zpracovány a na jejich základě bude formulována veřejná zakázka. Obsahem veřejné zakázky bude pilotní ověření vzdělávacího kurzu, jehož předpokládaná kapacita je 100 sociálních pracovníků. Prezentace promítané na semináři naleznete v nabídce vlevo.

Prezentace a výstupy

Fotogalerie