Kontakty pro oblast 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace

„V případě potřeby zodpovězení Vašeho dotazu, prosíme, nejprve kontaktujte příslušné pracoviště Centra pro regionální rozvoj České republiky, které má v gesci problematiku IOP v období udržitelnosti.

Kontaktními osobami na MPSV jsou:

Ing. Vendulka Zmeškalová, ředitelka odboru finančního řízení a kontrolingu, e-mail: vendulka.zmeskalova@mpsv.cz
Ing. Marcel Kříž, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrolingu dotací, e-mail: marcel.kriz@mpsv.cz


Pozice Jméno pracovnice E-mail Telefon
Obecná e-mailová adresa: soc.integraceIOP@mpsv.cz

Kontakty na pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR):

Adresa Jméno pracovníka E-mail Telefon
Pobočka CRR Střední Čechy,
Náměstí míru 9, 120 53 Praha 2
Ing. Petr Barák praha@crr.cz, barak@crr.cz 221 596 521
Pobočka CRR Jihozápad,
Karlova 108, 397 01 Písek
Ing. Naděžda Burešová jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz 382 224 414
Pobočka CRR Severozápad,
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Ing. Jindřich Puchinger severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz 474 623 720
Pobočka CRR Severovýchod,
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
Ing. Leoš Macura severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 495 580 411
Pobočka CRR Střední Morava,
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Ing. Ivana Šupová strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz 587 337 704
Pobočka CRR Jihovýchod,
Novobranská 526/14, 602 00 Brno
Ing. Tatiana Mifková jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 542 425 236
Pobočka CRR Moravskoslezsko,
ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava
Ing. Lumír Ondřejek moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 597 081 423

Kontakt na pracovníka MMR, pod nějž spadá oblast intervence 3.1

Jméno pracovníka E-mail Telefon
Ing. Blanka Davidová blanka.davidova@mmr.cz 224 861 709