Kontakty na pracovníky MPSV

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

Mgr. Jiřina Kunášková
pověřená vedením odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí
email: jirina.kunaskova@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Jaroslava Nováková
asistentka odboru
email: jaroslava.novakova@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí

Mgr. Hana Jamrichová
vedoucí oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí
email: hana.jamrichova@mpsv.cz
tel: 221 922 412

Ing. František Dolský
dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí
email: frantisek.dolsky@mpsv.cz
tel: 221 922 841

Mgr. Anna Hofschneiderová
legislativní záležitosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
email: anna.hofschneiderova@mpsv.cz
tel.: 221 922 614

Mgr. Daniel Hovorka
legislativní záležitosti, pověřené osoby k výkonu SPO
email: daniel.hovorka@mpsv.cz
tel: 221 922 404

Mgr. Eva Košatková
standardy kvality sociálně-právní ochrany, agenda ochrany týraných a zneužívaných dětí
email: eva.kosatkova@mpsv.cz
tel: 221 923 259

Mgr. Adam Křístek
legislativní záležitosti
email: adam.kristek@mpsv.cz
tel: 221 922 388

Ing. Lukáš Puč
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí
email: lukas.puc@mpsv.cz
tel: 221 923 001

Mgr. Petra Štětková
metody sociální práce, pověřené osoby k výkonu SPO
email: petra.stetkova@mpsv.cz
tel.: 221 922 201

Mgr. Marta Kolaříkova
kuratela pro děti a mládež
email: marta.kolarikova@mpsv.cz
tel.: 221 923 701

Mgr. Martina Kučerová
standardy kvality
email: martina.kucerova@mpsv.cz
tel.: 221 923 484

Oddělení koncepce náhradní rodinné péče

JUDr. Zuzana Zárasová
vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče
email: zuzana.zarasova@mpsv.cz
tel.: 221 922 027

Mgr. Veronika Brandejsová
náhradní rodinná péče
email: veronika.brandejsova@mpsv.cz
tel: 221 922 870

Mgr. Eliška Niklová
náhradní rodinná péče
email: eliska.niklova@mpsv.cz
tel: 221 922 794

Mgr. Radek Šoustal
náhradní rodinná péče
email: radek.soustal@mpsv.cz
tel: 221 923 059

Mgr. Zdenka Smolíková
náhradní rodinná péče
email: zdenka.smolikova@mpsv.cz
tel.: 221 923 724

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
email: kristyna.kotalova@mpsv.cz
tel.: 221 922 255

Mgr. Štěpán Bolf
garant projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro
oblast síťování služeb
email: stepan.bolf@mpsv.cz
tel: 221 922 096

Mgr. Michal Šíp
odborný garant Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast
zpracování výstupů, koordinace krajských kanceláří
email: michal.sip@mpsv.cz
tel: 221 923 647

Mgr.et Mgr. Veronika Wiedermannová
odborný garant projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
pro oblast celoživotního vzdělávání a Rozvoj náhradní rodinné péče
email: veronika.wiedermannova@mpsv.cz
tel: 221 922 157

Poslední aktualizace: 16. 10. 2019