Kontakty na Oddělení výkonu posudkové služby MPSV

Detašovaná pracoviště Oddělení výkonu posudkové služby, na kterých působí posudkové komise MPSV

Oddělení výkonu posudkové služby v Praze (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2
tel.: 221 921 111
fax: 950 193 548
datová schránka: 8v2d4ta
Oddělení výkonu posudkové služby v Českých Budějovicích (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Jánošíkova 2333/2, 370 01 České Budějovice
tel.: 221 921 111
fax: 387 319 332
datová schránka: knhd3na
Oddělení výkonu posudkové služby v Plzni (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Kollárova 942/4, 301 21, Plzeň
tel.: 221 921 111
fax: 950 196 218
datová schránka: 2jsd4ri
Oddělení výkonu posudkové služby v Ústí nad Labem (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 221 921 111
fax: 950 196 277
datová schránka: y7kd4jv
Oddělení výkonu posudkové služby v Hradci Králové (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 221 921 111
fax: 495 213 249
datová schránka: 6trd4ic
Oddělení výkonu posudkové služby v Brně (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Terezy Novákové 1947/62A, 621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 950 196 304, 221 921 111
fax: 950 196 329
datová schránka: 9yvd4jr
Oddělení výkonu posudkové služby v Ostravě (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Korejská 875/12, 702 00 Ostrava 1
tel.: 221 921 111
fax: 596 110 538
datová schránka: ir6d4kk

MPSV sděluje, že v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, má od 1.11. 2009 zřízeny vedle hlavní datové schránky MPSV též další datové schránky pro jednotlivá detašovaná pracoviště MPSV, na nichž působí posudkové komise MPSV.

V této souvislosti je třeba vkládat zprávy (dokumenty) určené pro posudkové komise MPSV do datových schránek vždy příslušného detašovaného pracoviště MPSV, a to podle sídla detašovaného pracoviště, kterému je zpráva určena tak, jako tomu dosud bylo klasickou poštou.

Naopak tyto datové schránky posudkových komisí nejsou určeny pro komunikaci s MPSV. Pro tyto účely je třeba využít hlavní datovou schránku MPSV ID: sc9aavg, IČ 00551023, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, PSČ 128 00.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2021