Kontakty na Oddělení odvolání a správní agendy MPSV

Detašovaná pracoviště Oddělení odvolání a správní agendy MPSV

Oddělení odvolání a správní agendy v Praze (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2
tel.: 
fax: 
datová schránka: vh9bm64
Oddělení odvolání a správní agendy ve Středočeském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2
tel.: 
fax: 
datová schránka: hjubm5t
Oddělení odvolání a správní agendy v Jihočeském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Lidická tř. 1696, 370 01 České Budějovice
tel.: 
fax: 
datová schránka: qj7bnax
Oddělení odvolání a správní agendy v Plzeňském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Kollárova 942/4, 301 21, Plzeň
tel.: 
fax: 
datová schránka: zdgbnar
Oddělení odvolání a správní agendy v Karlovarském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 
fax: 
datová schránka: ypdbm7f
Oddělení odvolání a správní agendy v Ústeckém kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov
tel.: 
fax: 
datová schránka: 26ebm5h
Oddělení odvolání a správní agendy v Libereckém kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec
tel.: 
fax: 
datová schránka: f7nbmx6
Oddělení odvolání a správní agendy v Královéhradeckém kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 
fax: 
datová schránka: 96rbnam
Oddělení odvolání a správní agendy v Pardubickém kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Masarykovo náměstí 1484, 530 02  Pardubice
tel.: 
fax: 
datová schránka: qyxbmx2
Oddělení odvolání a správní agendy v kraji Vysočina (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 
fax: 
datová schránka: ix2bnbf
Oddělení odvolání a správní agendy v Jihomoravském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Terezy Novákové 1947/62A, 621 00 Brno
tel.: 
fax: 
datová schránka: bxpbm6b
Oddělení odvolání a správní agendy v Olomouckém kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Na Šibeníku 1179/5, 779 00  Olomouc
tel.: 
fax: 
datová schránka: zr8bmxx
Oddělení odvolání a správní agendy v Moravskoslezském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Korejská 875/12, 702 00 Ostrava
tel.: 
fax: 
datová schránka: kqybm68
Oddělení odvolání a správní agendy v Zlínském kraji (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
tř. Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
tel.: 
fax: 
datová schránka: vh9bm64

MPSV sděluje, že v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, má od 1.11. 2009 zřízeny vedle hlavní datové schránky MPSV též další datové schránky pro jednotlivá detašovaná pracoviště MPSV, na nichž působí Oddělení odvolání a správní agendy MPSV.

V této souvislosti je třeba vkládat zprávy (dokumenty) určené pro Oddělení odvolání a správní agendy MPSV do datových schránek vždy příslušného detašovaného pracoviště MPSV, a to podle sídla detašovaného pracoviště, kterému je zpráva určena tak, jako tomu dosud bylo klasickou poštou.

Naopak tyto datové schránky posudkových komisí nejsou určeny pro komunikaci s MPSV. Pro tyto účely je třeba využít hlavní datovou schránku MPSV ID: sc9aavg, IČ 00551023, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, PSČ 128 00.

Poslední aktualizace: 10. 6. 2023