Kontakty - dotace na podporu aktivit pro rodiny z Ukrajiny

Informace o dotačním řízení podává Ing. Zdenka Kainarová na adrese zdenka.kainarova@mpsv.cz (odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV).