Kontakty

Pracovní pozice Jméno Telefon E-mail
Referent Ing. Jana Dědinová 221 922 162 jana.dedinova@mpsv.cz
Referent Ing. Martin Bílý 221 922 050 martin.bily@mpsv.cz
Referent Mgr. Beata Hopová 221 922 379 beata.hopova@mpsv.cz
Referent Ing. Ladislav Jeřábek 221 923 964 ladislav.jerabek@mpsv.cz
Vedoucí oddělení Ing. Zdeněk Žďárský 221 923 688 zdenek.zdarsky@mpsv.cz
 
  • Oddělení programového financování dotací poskytuje informace k programu 013 310 z hlediska technicko-ekonomického
Vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb Ing. Martina Borošová 221 922 835 martina.borosova@mpsv.cz
 
  • Oddělení koncepce financování sociálních služeb poskytuje informace k programu 013 310 z hlediska formálního a věcného
Vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický 221 924 539 jan.vrbicky@mpsv.cz
       
 
  • Oddělení koncepce sociálních služeb poskytuje informace k Doporučenému postupu MPSV č.2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou

Poslední aktualizace: 30. 7. 2020