Kontaktní údaje

Mgr. Hana Kociánová
Kontaktní osoba za ČR pro EGF

Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kancelář: Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 221 922 156
Email: hana.kocianova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 22. 9. 2020