Kontaktní údaje

Mgr. Petra Hájková
Kontaktní osoba za ČR pro EGF

Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kancelář: Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 221 923 479
Email: petra.hajkova@mpsv.cz