Konsolidovaná verze Nařízení Rady (EEC) 1408/71 z 14. června 1971,

o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

Spolu s prováděcím nařízením 574/72 zahrnuje novely vyplývající z následně přijatých předpisů:

 • Předpisy týkající se přístupu Španělska a Portugalska
 • Předpisy týkající se přístupu Rakouska,Finska a Švédska
 • Nařízení Rady (EEC) č.2001/83 z 2. června 1983
 • Nařízení Rady (EEC) č.1660/85 z 13. června 1985
 • Nařízení Rady (EEC) č.1661/85 z 13. června 1985
 • Nařízení Komise (EEC) č.513/86 z 26. února 1986
 • Nařízení Rady (EEC) č.3811/86 z 11. prosince 1986
 • Nařízení Rady (EEC) č.13O5/89 z 11. května 1989
 • Nařízení Rady (EEC) č.2332/89 z 18. července 1989
 • Nařízení Komise (EEC) č.3427/89 z 30. srpna 1989
 • Nařízení Rady (EEC) č.2195/91 z 25. června 1991
 • Nařízení Rady (EEC) č.1247/92 z 30. dubna 1992
 • Nařízení Rady (EEC) č.1248/92 z 30. dubna 1992
 • Nařízení Rady (EEC) č.1249/92 z 30. dubna 1992
 • Nařízení Rady (EEC) č.1945/93 z 30. června 1993
 • Nařízení Rady (EC) č.3095/95 z 22. prosince 1995
 • Nařízení Rady (EC) č.3096/95 z 22. prosince 1995
 • Nařízení Rady (EC) č.118/97 z 2. prosince 1996
 • Nařízení Rady (EC) č.1290/97 z 27. června 1997
 • Nařízení Rady (EC) č.1223/98 z 4. června 1998
 • Nařízení Rady (EC) č.1606/98 z 29. června 1998
 • Nařízení Rady (EC) č.307/99 z  8. února 1999
 • Nařízení Rady (EC) č.1399/99 z  29. dubna 1999
 • Nařízení EP a Rady (EC) č.1386/01 z 5. června 2001
 • Nařízení Komise (EC) č.410/2002 z 27. února 2002
 • Nařízení Komise (EC) č.89/2001 z 17. ledna 2001
 • Nařízení EP a Rady (EC) č.631/2004 z 31. března 2003
 • Nařízení Komise (EC) č.1851/2003 z 17. října 2003

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020