Kompetence 4.0

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0

Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Termín realizace: 2. 1. 2019 - 30. 12. 2022

Základní informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů 4. průmyslové revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") na trh práce v České republice.

Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst ohrožených změnami souvisejícími s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % pracovních míst patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Ohroženy jsou především méně kvalifikované pracovní pozice.

Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející např. z větší spolupráce firem a vzdělávacích institucí.

Možnost spolupráce při realizaci projektu Kompetence 4.0

Do projektu budou zapojeny školy a firmy s působností v regionech Moravskoslezského, Středočeského, Ústeckého a Zlínského kraje.

Studijní obory škol a pracovní pozice firem musí svým zaměřením odpovídat vybraným sektorům hospodářství:

Elektromobilita, Energetika, Chemie (průmyslová), Informační a komunikační technologie, Kreativní průmysl (se zaměřením na digitální herní průmysl), Logistika (se zaměřením na skladování), Mechatronika, Moderní průmyslová výroba (Strojírenství), Potravinářství, Stavebnictví a Velko/maloobchod se zaměřením na e-commerce.

Pro implementaci prvků duálního vzdělávání budou podpořena stávající i nová partnerství.

Podporou se rozumí jak odborné poradenství a konzultační činnost, tak i finanční podpora pracovníků zapojených škol a firem. Konzultační činnost bude zaměřena na implementaci poznatků z praxe do školních vzdělávacích programů a řešení otázek vyplývající z praktického vyučovaní na pracovištích firem z hlediska potřebných právních, administrativních či prostorových úprav.

Cílem spolupráce je nastavit vhodné podmínky pro praktické vyučování (odborný výcvik, odborné praxe) v reálném prostředí firem a podpořit implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání a prvků moderních technologií v podmínkách ČR.

Kontakty na regionální partnery projektu