Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

 1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
 2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
 3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
 4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
 5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
186/2015
 • Asociace Českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • Česko-moravské odborové sdružení
128/2015
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
117/2015
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Odborový svaz Stavba ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
53/2015
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky
169/2014
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky
121/2014
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Odborový svaz Stavba ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
51/2014
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
237/2013
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
187/2013
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • OS Stavba ČR
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
173/2013
 • Asociace Českého papírenského průmyslu
 • OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • Česko-moravské odborové sdružení
151/2013
 • Zemědělský svaz ČR
 • Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
92/2013
 • Svaz dopravy ČR – sekce silniční dopravy
 • Odborový svaz dopravy
85/2013
 • Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
153/2012
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Odborový svaz Stavba ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
138/2012
 • Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
137/2012
 • Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
183/2011
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
148/2011
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
131/2011
 • Asociace Českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • Česko-moravské odborové sdružení
101/2011
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy