Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

 1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
 2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
 3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
 4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
 5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
316/2020
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
247/2019
 • Asociace Českého papírenského průmyslu
 • OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
 • Česko-moravské odborové sdružení
181/2019
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • OS Stavba České republiky
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
162/2019
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • OS pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů České republiky
123/2019
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • OS skla, keramiky a porcelánu
122/2019
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
104/2018
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • OS Stavba ČR
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
68/2018
 • Asociace textilního–oděvního-kožedělného průmyslu
 • OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
54/2018
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • OS skla, keramiky a porcelánu
40/2018
 • Zemědělský svaz ČR
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
317/2017
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
241/2017
 • Svaz dopravy ČR
 • Odborový svaz dopravy
240/2017
 • Asociace Českého papírenského průmyslu ČR
 • OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
 • Česko-moravské odborové sdružení
174/2017
 • Zemědělský svaz ČR
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
165/2017
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • OS Stavba ČR
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
142/2017
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • OS skla, keramiky a porcelánu
175/2016
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • OS Stavba
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
174/2016
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
157/2016
 • Odborový svaz dopravy
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
156/2016
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky