Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

 1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
 2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
 3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
 4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
 5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
135/2024
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
128/2024
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
106/2024
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
105/2024
 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
239/2023
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
212/2023
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
139/2023
 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
 • Česko-moravské odborové sdružení „v likvidaci“
138/2023
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
218/2022
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
181/2022
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
103/2022
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
31/2022
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
496/2021
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
351/2021
 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
 • Česko-moravské odborové sdružení
282/2021
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
254/2021
 • Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy
 • Odborový svaz dopravy
237/2021
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz keramiky a porcelánu
145/2021
 • Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
353/2020
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
352/2020
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • OS Stavba České republiky
 • OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy