Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

  1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
  2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
  3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
  4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
  5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
351/2021 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2021 (6.23MB) CZ-NACE Sdělení č. 351-2021 (143.48kB)
282/2021 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 KSVS (133.09kB) CZ-NACE Sdělení č. 282-2021 (283.26kB)
254/2021 Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS na roky 2021-2024 (1.1MB) CZ-NACE Sdělení č. 254-2021 (375.06kB)
237/2021 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz keramiky a porcelánu KSVS na léta 2021-2022 (11.92MB) CZ-NACE Sdělení č. 237-2021 (359.56kB)
145/2021 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2021 (10.96MB) CZ-NACE Sdělení č. 145-2021 (401.41kB)
 
353/2020 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (10.28MB) CZ-NACE Sdělení č. 353-2020 (431.93kB)
352/2020 Svaz podnikatelů ve stavebnictví OS Stavba České republiky,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019-2024 (972.57kB) CZ-NACE Sdělení č. 352-2020 (280.16kB)
316/2020 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (523.41kB) CZ-NACE Sdělení č. 316-2020 (395.78kB)
 
247/2019 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2019 (1.13MB) CZ-NACE Sdělení č. 247-2019 (23.18kB)
181/2019 Svaz podnikatelů ve stavebnictví OS Stavba České republiky,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS na rok 2019-2024 (1.45MB) CZ-NACE Sdělení č. 181-2019 (309.71kB)
162/2019 Zemědělský svaz České republiky,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2019 (1.28MB) CZ-NACE Sdělení č. (23.21kB) 162-2019 (23.21kB)
123/2019 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na rok 2019 (7.5MB) CZ-NACE Sdělení č. 123-2019 (24.15kB)
122/2019 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na roky 2019-2020 (947.98kB) CZ-NACE Sdělení č. 122-2019 (23.39kB)
 
104/2018 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2016 - 2019 (666.6kB) CZ – NACE – Sdělení (26.76kB)
68/2018 Asociace textilního–oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2018 (910.17kB) CZ – NACE – Sdělení (24.07kB)
54/2018 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017 - 2018 (1,013.95kB) CZ-NACE Sdělení č. 54-2018 - Skláři (24.05kB)
40/2018 Zemědělský svaz ČR Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS na rok 2018 (1.59MB) CZ-NACE Sdělení č. 40 (24.17kB)
 
317/2017 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2017 (1.07MB) CZ-NACE Sdělení (271.88kB)
241/2017 Svaz dopravy ČR Odborový svaz dopravy KSVS na roky 2017 - 2020 (708.24kB) CZ-NACE Sdělení (25.25kB)
240/2017 Asociace Českého papírenského průmyslu ČR OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2017 (536.65kB) CZ-NACE Sdělení (24.88kB)
174/2017 Zemědělský svaz ČR Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR znění KSVS (1.26MB) CZ – NACE – Sdělení č. 174 (30.79kB)
165/2017 Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2016-2019 (468.76kB) CZ-NACE Sdělení (29.07kB)
142/2017 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2017-2018 (2.5MB) CZ NACE Sdělení (24.4kB)
 
175/2016 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.63MB) CZ NACE Sdělení (71.95kB)
174/2016 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (965.1kB) CZ NACE Sdělení (69kB)
157/2016 Odborový svaz dopravy Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dodatek č. 1 ke KSVS (289.69kB) CZ NACE Sdělení (25.32kB)
156/2016 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.41MB) CZ NACE Sdělení (25.12kB)
 
186/2015 Asociace Českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (990.56kB) CZ NACE Sdělení (24.6kB)
128/2015 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu KSVS (908.58kB) CZ NACE Sdělení (23.63kB)
117/2015 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS (401.23kB) CZ NACE Sdělení (23.27kB)
53/2015 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (889.57kB) CZ NACE Sdělení (24.79kB)
 
169/2014 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.26MB) CZ NACE Sdělení (24.37kB)
121/2014 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (457.91kB) CZ NACE Sdělení (24.35kB)
51/2014 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (748.73kB) CZ NACE Sdělení (25.22kB)
 
237/2013 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1,007.84kB) CZ NACE Sdělení (20.18kB)
187/2013 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.62MB) CZ NACE Sdělení (23.35kB)
173/2013 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (1.5MB) CZ NACE Sdělení (22.66kB)
151/2013 Zemědělský svaz ČR,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS (1.25MB) CZ NACE Sdělení (22.19kB)
92/2013 Svaz dopravy ČR – sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS (1.23MB) CZ NACE Sdělení (19.4kB)
85/2013 Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (669.36kB) CZ NACE Sdělení (19.99kB)
 
153/2012 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (458.11kB) CZ NACE Sdělení (16.42kB)
138/2012 Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (649.29kB) CZ NACE Sdělení (15.26kB)
137/2012 Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS (742.32kB) CZ NACE Sdělení (15.28kB)
 
183/2011 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS (1.3MB) CZ NACE Sdělení (732.53kB)
148/2011 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1.33MB) CZ NACE Sdělení (16.13kB)
131/2011 Asociace Českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (672.2kB) CZ NACE Sdělení (1,017.38kB)
101/2011 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (554.45kB) CZ NACE Sdělení (17.56kB)
68/2011 Zemědělský svaz České republiky Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.12MB) CZ NACE Sdělení (34.82kB)
 
178/2010 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.07MB) CZ NACE Sdělení (141kB)
144/2010 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České Republice Odborový svaz Stavba ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 3 KSVS (42.99kB) CZ NACE Sdělení (19.59kB)
110/2010 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (785.62kB) CZ NACE Sdělení (20.72kB)
95/2010 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1.32MB) CZ NACE Sdělení (18.54kB)
95/2010 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 KSVS (454.92kB) CZ NACE Sdělení (18.54kB)
 
308/2009 Asociace Českého papírenského průmyslu,
Česko-moravské odborové sdružení
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (466.16kB) CZ NACE Sdělení (21.91kB)
237/2009 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz STAVBA ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 KSVS stavba (155.34kB) CZ NACE Sdělení (66.17kB)
210/2009 Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS dopravy (1.01MB) CZ NACE Sdělení (16.28kB)
161/2009 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2009 (202.31kB) CZ-NACE Textil, oděv, kůže (33.8kB)
 
292/2008 Zemědělský svaz České republiky

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2008 (207.15kB) CZ-NACE Zemědělství 2008 (85.59kB)
154/2008 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2008 - 2010 (1.24MB) CZ-NACE Stavba 2008 (95.26kB)
115/2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2008 - Zvláštní část (142.88kB) OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (90.22kB)
 
196/2007 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (566.14kB) OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (24.8kB)
114/2007 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (490.4kB) OKEČE – KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (18.67kB)
102/2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Obecná část (381.26kB)
KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Zvláštní část (140.85kB)
OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (18.99kB)
10/2007 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (246.38kB)
KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství – dodatek č. 1 (102.68kB)
OKEČE – KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (87.21kB)
 
429/2006 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.7 (89.67kB) OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č. 7 (79.89kB)
366/2006 Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS mezi OS doprava a Svazem dopravy ČR (1.28MB) OKEČE - KSVS OS doprava a Svaz dopravy ČR (98.64kB)
55/2006 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (141.01kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.1 a č.2 (97kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.3 (88.54kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.4 (93.92kB)
OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (88.37kB)
53/2006 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (94.1kB) OKEČE - KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (109.61kB)
 
433/2005 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba (225.65kB) OKEČE - KSVS OS Stavba (88.26kB)

Poslední aktualizace: 5. 10. 2021