Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

  1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
  2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
  3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
  4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
  5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
239/2023 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 4 ke KSVS (497.47 kB) CZ-NACE Sdělení č. 239-2023 (155.13 kB)
212/2023 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu KSVS na rok 2023 - 2024 (4.01 MB) CZ-NACE Sdělení č. 212-2023 (145.88 kB)
139/2023 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení „v likvidaci“
KSVS na rok 2023 (9.06 MB) CZ-NACE Sdělení č. 139-2023 (152.46 kB)
138/2023 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2023 (3.33 MB) CZ-NACE Sdélení č. 138-2023 (151.71 kB)
 
218/2022 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 3 ke KSVS (458.52 kB) CZ-NACE Sdělení č. 218-2022 (155.71 kB)
181/2022 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2022 (6.12 MB) CZ-NACE Sdělení č. 181-2022 (149.67 kB)
103/2022 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (477.35 kB) CZ-NACE Sdělení č. 103-2022 (149.06 kB)
31/2022 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2022 (3.32 MB) CZ-NACE Sdělení č. 31-2022 (153.38 kB)
 
496/2021 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2021 (3.23 MB)

(Účinnost této kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně rozšíření její závaznosti na další zaměstnavatele ovlivňuje kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 14. 12. 2021.)
CZ-NACE Sdělení č. 496-2021 (154.56 kB)
351/2021 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2021 (6.23 MB) CZ-NACE Sdělení č. 351-2021 (143.48 kB)
282/2021 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 KSVS (133.09 kB) CZ-NACE Sdělení č. 282-2021 (283.26 kB)
254/2021 Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS na roky 2021-2024 (1.1 MB) CZ-NACE Sdělení č. 254-2021 (375.06 kB)
237/2021 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz keramiky a porcelánu KSVS na léta 2021-2022 (11.92 MB) CZ-NACE Sdělení č. 237-2021 (359.56 kB)
145/2021 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2021 (10.96 MB) CZ-NACE Sdělení č. 145-2021 (401.41 kB)
 
353/2020 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (10.28 MB) CZ-NACE Sdělení č. 353-2020 (431.93 kB)
352/2020 Svaz podnikatelů ve stavebnictví OS Stavba České republiky,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019-2024 (972.57 kB) CZ-NACE Sdělení č. 352-2020 (280.16 kB)
316/2020 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (523.41 kB) CZ-NACE Sdělení č. 316-2020 (395.78 kB)
 
247/2019 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2019 (1.13 MB) CZ-NACE Sdělení č. 247-2019 (23.18 kB)
181/2019 Svaz podnikatelů ve stavebnictví OS Stavba České republiky,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS na rok 2019-2024 (1.45 MB) CZ-NACE Sdělení č. 181-2019 (309.71 kB)
162/2019 Zemědělský svaz České republiky,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2019 (1.28 MB) CZ-NACE Sdělení č. (23.21 kB) 162-2019 (23.21 kB)
123/2019 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na rok 2019 (7.5 MB) CZ-NACE Sdělení č. 123-2019 (24.15 kB)
122/2019 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na roky 2019-2020 (947.98 kB) CZ-NACE Sdělení č. 122-2019 (23.39 kB)
 
104/2018 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2016 - 2019 (666.6 kB) CZ – NACE – Sdělení (26.76 kB)
68/2018 Asociace textilního–oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2018 (910.17 kB) CZ – NACE – Sdělení (24.07 kB)
54/2018 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017 - 2018 (1,013.95 kB) CZ-NACE Sdělení č. 54-2018 - Skláři (24.05 kB)
40/2018 Zemědělský svaz ČR Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS na rok 2018 (1.59 MB) CZ-NACE Sdělení č. 40 (24.17 kB)
 
317/2017 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2017 (1.07 MB) CZ-NACE Sdělení (271.88 kB)
241/2017 Svaz dopravy ČR Odborový svaz dopravy KSVS na roky 2017 - 2020 (708.24 kB) CZ-NACE Sdělení (25.25 kB)
240/2017 Asociace Českého papírenského průmyslu ČR OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2017 (536.65 kB) CZ-NACE Sdělení (24.88 kB)
174/2017 Zemědělský svaz ČR Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR znění KSVS (1.26 MB) CZ – NACE – Sdělení č. 174 (30.79 kB)
165/2017 Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2016-2019 (468.76 kB) CZ-NACE Sdělení (29.07 kB)
142/2017 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2017-2018 (2.5 MB) CZ NACE Sdělení (24.4 kB)
 
175/2016 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.63 MB) CZ NACE Sdělení (71.95 kB)
174/2016 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (965.1 kB) CZ NACE Sdělení (69 kB)
157/2016 Odborový svaz dopravy Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dodatek č. 1 ke KSVS (289.69 kB) CZ NACE Sdělení (25.32 kB)
156/2016 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.41 MB) CZ NACE Sdělení (25.12 kB)
 
186/2015 Asociace Českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (990.56 kB) CZ NACE Sdělení (24.6 kB)
128/2015 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu KSVS (908.58 kB) CZ NACE Sdělení (23.63 kB)
117/2015 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS (401.23 kB) CZ NACE Sdělení (23.27 kB)
53/2015 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (889.57 kB) CZ NACE Sdělení (24.79 kB)
 
169/2014 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.26 MB) CZ NACE Sdělení (24.37 kB)
121/2014 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (457.91 kB) CZ NACE Sdělení (24.35 kB)
51/2014 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (748.73 kB) CZ NACE Sdělení (25.22 kB)
 
237/2013 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1,007.84 kB) CZ NACE Sdělení (20.18 kB)
187/2013 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.62 MB) CZ NACE Sdělení (23.35 kB)
173/2013 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (1.5 MB) CZ NACE Sdělení (22.66 kB)
151/2013 Zemědělský svaz ČR,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS (1.25 MB) CZ NACE Sdělení (22.19 kB)
92/2013 Svaz dopravy ČR – sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS (1.23 MB) CZ NACE Sdělení (19.4 kB)
85/2013 Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (669.36 kB) CZ NACE Sdělení (19.99 kB)
 
153/2012 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (458.11 kB) CZ NACE Sdělení (16.42 kB)
138/2012 Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (649.29 kB) CZ NACE Sdělení (15.26 kB)
137/2012 Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS (742.32 kB) CZ NACE Sdělení (15.28 kB)
 
183/2011 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS (1.3 MB) CZ NACE Sdělení (732.53 kB)
148/2011 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1.33 MB) CZ NACE Sdělení (16.13 kB)
131/2011 Asociace Českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (672.2 kB) CZ NACE Sdělení (1,017.38 kB)
101/2011 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (554.45 kB) CZ NACE Sdělení (17.56 kB)
68/2011 Zemědělský svaz České republiky Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.12 MB) CZ NACE Sdělení (34.82 kB)
 
178/2010 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.07 MB) CZ NACE Sdělení (141 kB)
144/2010 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České Republice Odborový svaz Stavba ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 3 KSVS (42.99 kB) CZ NACE Sdělení (19.59 kB)
110/2010 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (785.62 kB) CZ NACE Sdělení (20.72 kB)
95/2010 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (1.32 MB) CZ NACE Sdělení (18.54 kB)
95/2010 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 KSVS (454.92 kB) CZ NACE Sdělení (18.54 kB)
 
308/2009 Asociace Českého papírenského průmyslu,
Česko-moravské odborové sdružení
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (466.16 kB) CZ NACE Sdělení (21.91 kB)
237/2009 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Odborový svaz STAVBA ČR,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 KSVS stavba (155.34 kB) CZ NACE Sdělení (66.17 kB)
210/2009 Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS dopravy (1.01 MB) CZ NACE Sdělení (16.28 kB)
161/2009 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2009 (202.31 kB) CZ-NACE Textil, oděv, kůže (33.8 kB)
 
292/2008 Zemědělský svaz České republiky

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2008 (207.15 kB) CZ-NACE Zemědělství 2008 (85.59 kB)
154/2008 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2008 - 2010 (1.24 MB) CZ-NACE Stavba 2008 (95.26 kB)
115/2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2008 - Zvláštní část (142.88 kB) OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (90.22 kB)
 
196/2007 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (566.14 kB) OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (24.8 kB)
114/2007 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (490.4 kB) OKEČE – KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (18.67 kB)
102/2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Obecná část (381.26 kB)
KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Zvláštní část (140.85 kB)
OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (18.99 kB)
10/2007 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (246.38 kB)
KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství – dodatek č. 1 (102.68 kB)
OKEČE – KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (87.21 kB)
 
429/2006 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.7 (89.67 kB) OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č. 7 (79.89 kB)
366/2006 Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS mezi OS doprava a Svazem dopravy ČR (1.28 MB) OKEČE - KSVS OS doprava a Svaz dopravy ČR (98.64 kB)
55/2006 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (141.01 kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.1 a č.2 (97 kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.3 (88.54 kB)
KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.4 (93.92 kB)
OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (88.37 kB)
53/2006 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (94.1 kB) OKEČE - KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (109.61 kB)
 
433/2005 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS OS Stavba (225.65 kB) OKEČE - KSVS OS Stavba (88.26 kB)

Poslední aktualizace: 14. 8. 2023