Kazuistické semináře

Realizované Kazuistické semináře v období 2019 - 2021:

Oblast Praha:

 • 11. 06. 2019 - Příklady dobré praxe (Praha, MPSV),
 • 12. 09. 2019 - Umisťování zdravotně tělesně postižených osob a seniorů (Praha MPSV),
 • 27. 09. 2019 - Péče o duševně nemocné lidi v Praze (Praha MHMP),
 • 05. 12. 2019 - Osamělý senior v sociální práci (Praha MPSV),
 • 13. 02. 2020 - Podpora pečujících osob a jejich limity (Praha MHMP),
 • 09. 06. 2020 - Aktuální problémy SP v souvislosti se situací Covid-19 (Praha MPSV),
 • 12. 09. 2020 - Problematika zdravotně a tělesně postižených osob a seniorů (Praha MPSV),
 • 19. 11. 2020 - Aktuální problémy spojené s výkonem činností sociální práce (On-line),
 • 16. 02. 2021 - ZRUŠENO z technických důvodů, nový termín - Spolupráce při výkonu činností sociální práce  (On-line),
 • 11. 03. 2021 - Spolupráce při výkonu činností sociální práce  (On-line),
 • 20. 04. 2021 - Aktuální výkon sociální práce (On-line).

Oblast Hradec Králové

 • 20. 06. 2019 - Problematika SP s klienty s psychiatrickými problémy (Hradec Králové),
 • 27. 09. 2019 - Péče o duševně nemocné lidi v Praze (Praha),
 • 26. 11. 2019 - Senioři bez příjmu a jejich umisťování do služeb (Hradec Králové),
 • 25. 02. 2020 - Problematika pečujících o osobu blízkou (Hradec Králové),
 • 29. 06. 2020 - Aktuální problémy SP v souvislosti se situací Covid-19 (Chrudim),
 • 15. 09. 2020 - Aktuální problémy SP v souvislosti se situací Covid-19 (Hradec Králové),
 • 19. 11. 2020 - Aktuální problémy spojené s výkonem činností sociální práce (On-line),
 • 09. 02. 2021 - Výkon sociální práce v rámci multidisciplinární spolupráce (On-line),
 • 13. 04. 2021 - Aktuální výkon sociální práce (On-line)

Oblast Olomouc

 • 25. 06. 2019 - Senioři s psychickým onemocněním (Olomouc),
 • 24. 09. 2019 - Nízkopříjmoví klienti - problémy s bydlením (Olomouc),
 • 21. 11. 2019 - Senioři s mentální retardací - problémy s bydlením (Olomouc),
 • 13. 02. 2020 - Rodina s dětmi v nepříznivé sociální situaci (Olomouc),
 • 23. 06. 2020 - Klienti se závislostí na návykových látkách (Olomouc),
 • 10. 09. 2020 - Klienti s mentální retardací (Olomouc),
 • 19. 11. 2020 - Aktuální problémy spojené s výkonem činností sociální práce (On-line),
 • 11. 02. 2021 - (On-line),
 • 15. 04. 2021 - Aktuální výkon sociální práce (on-line).     

Vzhledem k situaci související s nákazou a šířením pandemie Covid – 19, plánujeme realizaci projektových akcí přesunout do online prostředí,
za využití Skype. Případně bude jejich podoba upravena dle aktuální epidemiologické situace.Pro více informací prosíme sledujte záložku Aktuality.

 

 

Poslední aktualizace: 7. 7. 2021