Jak je možné žádat o podporu z EGF?

Pravidla o čerpání pomoci z EGF jsou stanovena v metodice EGF (viz dokumenty) a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.