Informační systém VaVaI

Informační systém VaVaI (IS VaVaI) je aplikace určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. pozdějších předpisů. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od 1.1.2010.

Informační systém výzkumu vývoje a inovací www.isvavai.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace www.vyzkum.cz

Poslední aktualizace: 22. 1. 2021