Informační semináře pro příjemce ze 2. výzvy

Obor sociálních služeb, MPSV pořádá v souvislosti s realizací projektů ze druhé výzvy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, části Opatření 2.1 Integrace specifických cílových skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE

semináře jsou určeny příjemcům finanční podpory ze druhé výzvy.

Semináře se uskuteční v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, v zasedací místnosti Skleník

  • dne 24. dubna 2006, od 10:00 hod.
  • dne 9. května 2006, od 10:00 hod.

v souvislosti s realizací projektů ESF a přípravou první Monitorovací zprávy.

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím přiloženou přihlášku, přičemž za jednu organizaci se mohou zúčastnit maximálně dva pracovníci realizačního týmu a zašlete ji na adresu katerina.markova@mpsv.cz a do předmětu zprávy prosím uveďte „Seminář – číslo projektu“.

Termíny jsou mezi jednotlivé příjemce pevně rozvrženy, bližší informace byly zaslány formou e-mailu. Termíny jsou závazné, varianta navštívit druhý termín je možná pouze ze závažných důvodů a též pokud tuto skutečnost včas oznámíte (minimálně 14 dní před konáním semináře).