Informační semináře pro 3. výzvu

Odbor sociálních služeb, MPSV pořádá v souvislosti s vyhlášením 3. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, části Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE

Semináře jsou určeny potenciálním předkladatelům projektů, tedy zejména zástupcům veřejné správy, tj. krajům a obcím, zástupcům nestátních neziskových organizací v daném regionu a vzdělávacím institucím.

Semináře se uskuteční:

 • v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, v zasedací místnosti Skleník v době od 10 do 16 hod, v následujících termínech:
  • pátek 14. dubna
  • úterý 18. dubna
  • úterý 25. dubna
 • v Brně v budově krajského úřadu (Žerotínovo náměstí 3/5), v zasedací místnosti v době od 10 do 16 hod, v následujících termínech:
  • pátek 7. dubna
  • úterý 18. dubna

Na seminářích budou účastníkům prezentovány informace o 3. výzvě části Opatření 2.1, ve které mohou předkládat své projekty, zejména informace o oprávněných žadatelích, podporovaných akcích ve vymezeném území, uznatelných výdajích, povinných přílohách a vyplňování elektronické žádosti BENEFIT.

Součástí seminářů bude rovněž diskuse s pracovníky odboru sociálních služeb MPSV odpovědných za problematiku čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti sociální integrace.

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři a vyplňte registrační formulář a zašlete jej na e-mailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz. Do předmětu uveďte "Seminář - datum".

Maximální účast je jedna osoba za jeden subjekt. Účast na semináři ve Vámi zvolený termín Vám zpětně potvrdíme do 5 pracovních dnů před realizací semináře.

V případě požadavku na účast více osob za Váš subjekt vyplňte prosím pro každou požadovanou osobu přihlášku zvlášť. Možnost jejich účasti Vám potvrdíme emailem do 4 pracovních dnů před realizací semináře dle kapacitních možností jednotlivých seminářů.

Tyto informační semináře jsou ZDARMA. Na seminářích bude zajištěno občerstvení.