Informační semináře

Informační seminář k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášené výzvy na

zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

Odbor sociálních služeb MPSV pořádá seminář, jehož cílem je informovat o výzvě na předkládání žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF), zaměřené na "zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší".

Seminář je určen potenciálním zástupcům nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby osobám bez přístřeší.

Seminář se bude konat v zasedací místnosti v Správy služeb zaměstnanosti MPSV dne:

15. září od 10.00 - 14.30 hod

na adrese:

zasedací místnost Správy služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí č. 1
Předběžný program semináře:
  • Informace o vyhlášené výzvě
  • Uznatelné výdaje projektu v rámci ESF

Tento informační seminář je ZDARMA. Občerstvení zajištěno.

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři vyplňte závaznou přihlášku a odešlete ji do 12. září do 14. hod na emailovou adresu michael.kuna@mpsv.cz nebo soc.integrace_esf@mpsv.cz.

S případnými dotazy k pořádanému semináři, se prosím obracejte na emailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz a do předmětu zprávy uveďte heslo "GS-bezdomovci-dotaz".