Informace o výsledcích realizovaných kontrol

Kontroly ukončené v roce 2020

Kontroly mimo resort

Kontroly v resortu

Kontroly realizované v rámci prostředků poskytnutých ze zahraničí

Kontroly ukončené v roce 2021

Kontroly mimo resort

Kontroly v resortu

Kontroly realizované v rámci prostředků poskytnutých ze zahraničí

Plnění tříletého plánu kontrol výkonu státní správy na krajských úřadech, určeného MV ČR na roky 2020–2022

Poslední aktualizace: 31. 3. 2022