Informace o VŘ 3.1b – Komunitní centrum sociálních služeb Sokolov - technický dozor investora – služba

zahájeno 31. 1. 2013, lhůta pro podávání nabídek prodloužena do 13. 2. 2013