Informace o možné podpoře projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Ministerstvo práce a sociálních věcí využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a poskytuje finanční prostředky oprávněným subjektům v rámci priority 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Prostřednictvím podpory dochází k napomáhání sociálnímu začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání, k zaměstnání a k investiční podpoře.

Číslo výzvy: 19

Výzva platí od: 21. srpen 2008 v 00:00 do: 31. leden 2013 v 12:00

Oblast podpory: 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Typ výzvy: grantový projekt

Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb MPSV ČR

Podrobné informace o této výzvě naleznete na http://www.esfcr.cz/vyzva-c-19-podpora-socialni-integrace-prislusniku-romskych.

Další informace o výzvách vyhlašovaných v rámci Evropského sociálního fondu naleznete na http://www.esfcr.cz/.