Informace

Realizace akreditovaných kurzů prezenční formou od 11. 5. 2020

Vážení vzdělavatelé, v souladu s harmonogramem uvolnění podnikatelských a dalších činností lze od 11. 5. 2020  pořádat vzdělávací akce  v počtu do 100 osob za dodržení obecných  hygienických pravidel (2metrové rozestupy, používání roušek,  umístění dezinfekčních přípravků pro účastníky kurzu a desinfekce prostor). Realizace akreditovaných kurzů distanční formou, která byla na základě aktuality vyhlášené dne 8. dubna 2020 oznámena MPSV, může být uskutečňována do 7.  června 2020.  Váš tým MPSV

Realizace akreditovaných kurzů distanční formou on-line v době vládních opatření z důvodu nouzového stavu v České republice

Vážení vzdělavatelé, sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě došlých žádostí vzdělavatelů rozhodlo, že zajišťování vzdělávacích kurzů v rámci vzdělávacích programů akreditovaných podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou on-line je možné za těchto podmínek:

  1. držitel platného rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu oznámí tuto skutečnost Ministerstvu práce a sociálních věcí s uvedením názvu programu, čísla jednacího rozhodnutí o udělení akreditace a období, ve kterém budou kurzy realizovány na e-mail miluse.lustykova@mpsv.cz a lenka.peskova@mpsv.cz,
  2. změna formy výuky nesmí být realizována formou samostudia doporučených textů, vždy musí být zpracováno konkrétní LMS prostředí, webinář nebo videokonference,

  3. formu LMS prostředí, webináře nebo videokonference lze realizovat v souvislé délce maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny,

  4. vzdělávací organizace umožní vstupy do aplikace podle písm. b), aby oprávněné úřední osoby Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Miluše Lustyková a Mgr. Lenka Pešková mohly být případně on-line výuce přítomny,

  5. přístup pro výuku distanční formou musí být zajištěn z webového prohlížeče bez nutnosti instalace klientského softwaru,

  6. záznam z výuky realizované distanční formou musí být uchován,

  7. touto formou nelze realizovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a vzdělávací programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách obsahující praktický nácvik dovedností,

  8. toto opatření je platné po dobu platnosti opatření přijatých v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu.

Prioritou je zpřístupnit vzdělávání s takovým tematickým obsahem, který pomůže sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zvládat současnou krizovou situaci.

Důležitá organizační změna – helpdesk mimo provoz

Vážení vzdělavatelé,

k 1. 7. 2018 došlo ke změně zajištění podpory AKRIS. Celá agenda – včetně telefonického a e-mailového helpdesku byla převedena na MPSV a Fond dalšího vzdělávání na ní již neparticipuje. Z kapacitních kapacitních důvodů je helpdesk až do odvolání mimo provoz. Jakmile bude provoz obnoven, budeme vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Obecné

Vážení vzdělavatelé, v roce 2017 jsme pro vás spustili informační systém AKRIS, novou webovou aplikaci pro podávání žádostí o akreditaci. Více informací naleznete v přiloženém souboru. Aktuální informace najdete vždy v informačním systému AKRIS nebo na těchto stránkách.

Chcete-li dostávat pravidelně aktuální informace z webových stránek MPSV, doporučujeme vám nastavit si odběr novinek MPSV zadáním e-mailové adresy do formuláře na adrese: ZDE.

Aktuality zveřejňované v informačním systému AKRIS můžete sledovat ZDE

Poslední aktualizace: 12. 5. 2020