Individuální projekt MPSV „Podpora vytváření systému terénní sociální práce“

Projekt „Podpora vytváření systému terénní sociální práce“ realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí v letech 2006 – 2008 tvořily tři veřejné zakázky.

V rámci první zakázky (dodavatel Ostravská univerzita) došlo k vytvoření „Metodické příručky pro výkon terénní sociální práce“ tvořící jednotnou metodiku pro výkon terénních sociálních pracovníků na obcích i v NNO.

Dále byly vytvořeny a akreditovány tři vzdělávací programy (dodavatel Ostravská univerzita): “Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky“, “Specializační kurz pro terénní sociální pracovníky“ a „Prohlubování odborných kompetencí krajských koordinátorů pro romské záležitosti“. Prostřednictvím těchto programů bylo vzděláno celkem 138 osob a došlo k vytvoření tří publikací jako studijních opor pro terénní a terénní sociální pracovníky (Profesní dovednosti terénních pracovníků, Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků, Analýza vzdělávacích potřeb terénních pracovníků). Knihy byly distribuovány všem relevantním subjektům.

Prostřednictvím třetí veřejné zakázky (dodavatel Confima, s.r.o) byla poskytována terénním sociálním pracovníkům skupinová a individuální supervize. Skupinová supervize byla zajištěna pro terénní sociální pracovníky působící na obcích v sociálně vyloučených romských lokalitách. Probíhala v pravidelném intervalu jedenkrát měsíčně, v hodinové dotaci alespoň 3 hodiny na jedno setkání. Skupinová supervize byla realizována celkem s 286 účastníky a vycházela z jejich potřeb řešit konkrétní a aktuální problémy vyskytující se v terénní sociální práci. Možnost individuální supervize byla využita celkem 80 osobami.

Další informace o projektu: http://projekty.osu.cz/tsp/