Individuální projekt MPSV - Inovace systému kvality sociálních služeb

loga ESF ČR, EU, OP LZZ a MPSV

Projekt Inovace kvality sociálních služeb byl ukončen kde dni 31. 12. 2015. Navazujícím projektem bude projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb.