Identifikace účtu a prezentace ze semináře

Do levé části této stránky byl přidán doporučený formulář pro identifikaci bankovního účtu, je však možné k žádosti o dotaci přiložit i jakýkoliv jiný dokument obsahující shodné údaje. Identifikace účtu nesmí být starší 6 měsíců.

Dále zde najdete prezentaci ze semináře pro žadatele o dotaci pro NNO v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí.