Humanitární dávka

Od 1. července 2023 došlo k některým úpravám v poskytování humanitární dávky. Změnila se výše humanitární dávky. Nově rozlišujeme zranitelné a nezranitelné osoby.

Humanitární dávka (HuD) je pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na bydlení. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory.

Podobně jako obdobné dávky pro české občany se bude odvíjet od životního a existenčního minima. Zranitelné osoby budou mít dávku vyšší.

Od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení započitatelných nákladů na bydlení pro zranitelné osoby.

 

ŽÁDOST O HUMANITÁRNÍ DÁVKU

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se obracet na speciální linku Úřadu práce ČR 950 180 100, kde dostanete informace v ukrajinském jazyce. Můžete také napsat na ua@uradprace.cz.

1. až 5. měsíc po udělení dočasné ochrany (resp. 150 dní):

HuD pro dospělou osobu: 4 860 Kč (7 290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)

HuD pro dítě: 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 – 10 let)

 
 
 

Od 6. měsíce po udělení dočasné ochrany (resp. od měsíce následujícího měsíci, ve kterém bylo dosaženo 150 dní):

HuD pro dospělou osobu: 3 130 Kč
HuD pro dospělou osobu, která se řadí mezi zranitelné osoby: 4 860 Kč (7 290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)

HuD pro dítě: 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 – 10 let)

 

V případě, že bude zjištěn zůstatek na účtu nad rámec pravidelných příjmů, porovná se zůstatek s případnou výší HuD. Celkový zůstatek na všech bankovních účtech se uvádí v součtu, a to k poslednímu dni minulého měsíce. Do celkového zůstatku neuvádějte humanitární dávku a finanční prostředky poskytnuté od Dětského fondu Organizace spojených národů, fundací, spolku, z Azylového, migračního a integračního fondu nebo dávku mimořádné okamžité pomoci.

HuD je po dobu prvních 150 dnů (5 měsíců) poskytována ve výši životního minima, následně je snížena na existenční minimum v případech, kdy se osoba nesnaží zajistit si finanční prostředky vlastním přičiněním a zároveň nemá žádné objektivní překážky k práci (tj. nejedná se o tzv. zranitelnou osobu).

K žádosti o HuD musí být přiloženy bankovní výpisy všech účtů. Výpisy mohou být z bank z ČR i zahraničí.

V měsíci, kdy obdržíte dočasnou ochranu, můžete žádost podat na pobočce Úřadu práce ČR, a potom vždy online, mimo jasně definované situace (např. o žádosti dětí, jež zastupuje osoba bez DO nebo právnická osoba).

KDO JE ZRANITELNOU OSOBOU?

 

Děti do 18 let

 

 

Studenti 19-26 let

 

Osoby pečující o dítě do 6 let věku

 

Těhotné ženy

 

Osoby starší 65 let

 

Osoby se zdravotním postižením

 

Osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

Základní HuD může být indexována, tj. navýšena formou násobku základní částky. Důvodem je snaha cíleně více podpořit ty nejslabší.

  • Osoby se zdravotním postižením budou po prokázání znevýhodnění dostávat 1,5násobku, tj. 7 290 Kč,
  • děti ve věku od 6 do dovršení 10 let budou dostávat 1,2násobek, tj. 4 188 Kč. Důvodem je podpora pro ty, kteří se o děti starají a posílení možnosti zaplatit mimoškolní aktivity v odpoledních hodinách s cílem umožnit rodiči pracovat. Od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení započitatelných nákladů na bydlení pro zranitelné osoby.

NOVĚ VÁM BUDEME PROPLÁCET ZAPOČITATELNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Částky související s bydlením budou nově poskytovány společně s humanitární dávkou ve výši započitatelných nákladů na bydlení. Plnou výši získáte, pokud bydlíte v bytě, který jeho majitel zapíše do evidence bytů. Pro všechny další prostory k bydlení se vám bude započítávat částka snížená na 80 %. Cílem je plně podporovat především standardní bydlení. Do evidence lze zapsat pouze byty - např. ubytovny nikoli. Doporučujeme ověřit s majitelem bytu, kde chcete žít od 1. 7. 2023, zda byt zapsal do evidence. Pokud byt v evidenci nebude a za bydlení platíte, o podporu nepřijdete, pouze vám bude náležet snížená částka. Podrobnosti majitelé bytů najdou na stránce: Příspěvek pro solidární domácnost.

V případě, že nemáte náklady na bydlení, tj. bydlíte například bezplatně v nouzovém ubytování, započitatelné náklady na bydlení se vás netýkají. Informace o změnách státního humanitárního ubytování najdete Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 - frs.gov.cz.

Od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení započitatelných nákladů na bydlení pro zranitelné osoby.

ZAPOČITATELNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Byt v evidenci

1 osoba 3 000 Kč
2 osoby 6 000 Kč
3 osoby 9 000 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 15 000 Kč

Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti

1 osoba 2 400 Kč
2 osoby 4 800 Kč
3 osoby 7 200 Kč
4 osoby 9 600 Kč
5 a více osob 12 000 Kč

ZAPOČITATELNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ PRO ZRANITELNÉ OSOBY

Byt v evidenci

1 osoba 6 000 Kč
2 osoby 12 000 Kč
3 osoby 18 000 Kč
4 osoby 24 000 Kč
5 a více osob 30 000 Kč

Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti

1 osoba 4 800 Kč
2 osoby 9 600 Kč
3 osoby 14 400 Kč
4 osoby 19 200 Kč
5 a více osob 24 000 Kč

Podmínkou je, že budete mít s majitelem bytu podepsaný písemný právní titul k jeho užívání - jedná se zejména o nájemní smlouvu. 

 

Můžete využít vzory smluv* neziskových organizací.

Vzor č. 1: Rental Contract Template | IOM Czechia

Vzor č. 2: Organizace na pomoc uprchlíkům (31.56 kB)

*Vzory jsou pouze orientační, můžete použít vlastní smlouvu.

 

 

Co by měla smlouva obsahovat:

  • identifikaci všech ubytovaných osob
  • dobu trvání ubytování od - do

 

V JAKÉ VÝŠI MŮŽETE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT

Vždy záleží na konkrétním případu. Nárok a „konečná“ výše HuD bude nastavena tak, že od součtu dávek členů domácnosti a započitatelných nákladů na bydlení se odečtou příjmy domácnosti a rozdíl tvoří výši dávky.

Matka a dvě děti

Matka a dvě děti (obě starší 10let) v bytě v evidenci

Příjem: 17 000 Kč

Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 15 000 Kč

Součet HuD (7. měsíc), o který žádají: matka: 3 130 Kč; 1. dítě: 3 490 Kč; 2. dítě: 3 490 Kč (= 10 110 Kč)

Výpočet nároku na dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (10 110 + 15 000) – 17 000

dávka = 25 110 – 17 000

dávka = 8 110 Kč (tato částka je pak následně porovnána s případnými úsporami)

Žena

Dospělá osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bydlící na ubytovně

Příjem: 0 Kč

Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2 400 Kč

HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3 130 Kč

Výpočet nároku na dávku:

dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (3 130 + 2 400) – 0

dávka = 5 530 – 0

dávka = 5 530 Kč (tato částka je pak následně porovnána s případnými úsporami)

Dvě dospělé osoby (jedna OZP, druhá pečující o OZP) v nouzovém ubytování (obě bezplatně i po 150 dnech)

Příjem: 3 000 Kč (např. dávky z Ukrajiny)

Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (jedná se o osoby bezplatně ubytované v nouzovém ubytování)

Součet HuD (5. měsíc), o který žádají: osoba OZP: 7 290 Kč; druhá osoba pečující o OZP: 4 860 Kč (= 12 150 Kč)

Výpočet nároku na dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (12 150 + 0) – 3 000

dávka = 12 150 – 3 000

dávka = 9 150 Kč (tato částka je pak následně porovnána s případnými úsporami)

 

INFOLINKY POMOCI PRO OBČANY UKRAJINY ZASAŽENÉ VÁLKOU

Důležitá telefonní čísla najdete ZDE (628.4 kB).

JSEM DRŽITEL DOČASNÉ OCHRANY V ČESKÉ REPUBLICE A POTŘEBUJI VĚDĚT, JAK POSTUPOVAT PO 1. 7. 2023

Praktické doporučení k postupu v udržení nebo zajištění bydlení a dávkové podpory určené držitelům dočasné ochrany ZDE (739.26 kB).

ZRANITELNÁ OSOBA A NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ

Pokud jste zranitelnou osobou, ale nebyla vám přiznána HuD, a hrozí vám ukončení bydlení v nouzovém ubytování a aktivně se snažíte svoji situaci s bydlením řešit, můžete mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Více informací ZDE (1.08 MB).

ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍHO HUMANITÁRNÍHO UBYTOVÁNÍ OD 1. 9. 2024

Od 1. 9. 2024 bude státní humanitární ubytování poskytováno všem nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. To se bude nově týkat i zranitelných osob. Více informací ZDE.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědi na ně.