Hodnocení žádostí o dotaci

Informujeme poskytovatele sociálních služeb, kteří v rámci dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2011 žádali o dotaci ze státního rozpočtu, že hodnocení jejich žádosti je (stejně jako v minulém roce) dostupné v aplikaci OKslužby-poskytovatel.

Podrobný postup zobrazení hodnocení naleznete v uživatelské příručce pro IS OKslužby-poskytovatel na straně 28. Uživatelská příručka je dostupná na níže uvedeném odkaze: https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html