Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2012

„Zákon č. 314/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

(účinnost dnem vyhlášení, tj., dne 27. 9. 2012)

Pro období 2013 až 2015 bylo schváleno opatření, podle kterého se pro stanovení výše zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů vychází pouze z jedné třetiny procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Období, za které se tento přírůstek zjišťuje, a další mechanismus stanovení zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů se přitom nemění a rovněž se nemění způsob stanovení výše zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů vzhledem k růstu reálné mzdy. Základní výměra vyplácených důchodů bude i nadále zvyšována tak, aby odpovídala 9 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé desetikoruny směrem nahoru.

Vyhláška č. 324/2012 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2013)

Touto vyhláškou se stanoví

 1. prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2013:
  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 ve výši 25 093 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, který činí 1,0315,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 11 389 Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 30 026 Kč,
  • třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 103 536 Kč,
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2013 v částce 2 330 Kč.
 2. zvýšení důchodů v roce 2013
  Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2013 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2012 tak, že se
  • základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 330 Kč a
  • procentní výměra zvyšuje o 0,9 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyhláška č. 325/2012 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2013)

Touto vyhláškou se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšují o 0,9 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2012.