Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2009

Nařízení vlády č. 339/2009 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2010)

Tímto nařízením vlády

  • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2008 ve výši 23 280 Kč a
  • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008, která činí 1,0184.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2010.

Nařízení vlády č. 340/2009 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2010)

Vláda nařízením zvýšila podle § 6 odst. 4 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), zvláštní příspěvek k důchodu

  1. u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona o 176 Kč na částku 2 676 Kč měsíčně,
  2. u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) zákona a vdovy nebo vdovce uvedených v § 5 odst. 2 zákona o 88 Kč na částku 1 338 Kč měsíčně.

Zvláštní příspěvek k důchodu, který byl přiznán ode dne spadajícího do období před 1. lednem 2010, se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácí, splatné po 31. prosinci 2009.