Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2004

Nařízení vlády č. 521/2004 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2005)

Tímto nařízením vlády

  • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2003 ve výši 16 769 Kč a
  • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003, která činí 1,0665.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

  • částka 7 500 Kč se zvyšuje na 8 400 Kč,
  • částka 19 200 Kč se zvyšuje na 20 500 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2005.

Nařízení vlády č. 565/2004 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2005)

Podle tohoto nařízení vlády

  1. důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2004 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2003 zvyšují takto:
    • procentní výměra o 5,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
    • základní výměra o 90 Kč na 1 400 Kč měsíčně.
  2. základní výměra důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2004 činí 1 400 Kč měsíčně.