Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2000

Úvod

K hlavním změnám v oblasti důchodového pojištění došlo v roce 2000 schválením dvou nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 353/2000 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2000, které nabylo účinnosti dnem 1.prosince 2000 a nařízení vlády č. 375/2000 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu - účinnost nařízení vlády 1.ledna 2001.

Nařízení vlády č. 353/2000 Sb.

Podle tohoto nařízení vlády byly důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí

  • přiznané před 1. lednem 1996 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 31.listopadu 2000 tak, že procentní výměra důchodu se zvýšila o 9% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
  • přiznané od 1. ledna 1996 do 30. listopadu 2000 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 2000 tak, že procentní výměra důchodu se zvýšila o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
  • přiznávané od 1. prosince 2000 do 31. prosince 2000 zvýšeny ode dne přiznání o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu.

Nařízení vlády č. 375/2000 Sb.

Tímto nařízením vlády byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 1999 ve výši 12 655 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) tohoto všeobecného vyměřovacího základu ve výši 1,0620.

Dále byly tímto nařízením upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

  • částka 6 300 Kč se zvyšuje na 6 600 Kč,
  • částka 14 200 Kč se zvyšuje na 15 300 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2001.