Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 1999

Úvod

K hlavním změnám v oblasti důchodového pojištění došlo v roce 1999 schválením dvou nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 64/1999, o zvýšení důchodů v roce 1999, které nabylo účinnosti dnem 1.srpna 1999 a nařízení vlády č.228/1999 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu (účinnost obou nařízení vlády 1.ledna 2000).

Nařízení vlády č. 64/1999 Sb.

Podle tohoto nařízení vlády byly důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí

  • přiznané před 1.lednem 1996 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 31.červenci 1999 tak, že procentní výměra důchodu se zvýšila o 7,5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
  • přiznané od 1. ledna 1996 do 31.července 1999 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 31.červenci 1999 tak, že procentní výměra důchodu se zvýšila o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
  • přiznávané od 1. srpna 1999 do 31.prosince 1999 zvýšeny ode dne přiznání o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu.

Nařízení vlády č. 228/1999 Sb.

Tímto nařízením vlády byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 1998 ve výši 11 693 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) tohoto všeobecného vyměřovacího základu ve výši 1,0850.

Dále byly tímto nařízením upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

  • částka 6 100 Kč se zvyšuje na 6 300 Kč,
  • částka 13 000 Kč se zvyšuje na 14 200 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použití v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2000.