Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 1998

Úvod

K hlavním změnám v oblasti důchodového pojištění došlo v roce 1998 schválením dvou nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 104/1998 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1998, které nabylo účinnosti dnem 1.července 1998 a nařízení vlády č.234/1998 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu (účinnost obou nařízení vlády 1.ledna 1999).

Nařízení vlády č. 104/1998 Sb.

Podle tohoto nařízení vlády byly důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí

 • přiznané před 1.lednem 1996 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 30.červnu 1998 tak, že
  1. základní výměra důchodu se zvýšila o 50 Kč na 1 310 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvýšila o 9% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
 • přiznané od 1. ledna 1996 do 30.června 1998 zvýšeny od splátky důchodu splatné po 30.červnu 1998 tak, že
  1. základní výměra důchodu se zvýšila o 50 Kč na 1 310 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvyšila o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;

Základní výměry důchodů přiznaných po 30.červnu 1998 činí 1 310 Kč měsíčně. Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1.července 1998 do 31.prosince 1998 se zvýšily ode dne přiznání o 5% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu.

Nařízení vlády č. 234/1998 Sb.

Tímto nařízením vlády byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 1997 ve výši 10 696 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) tohoto všeobecného vyměřovacího základu ve výši 1,0891.

Dále byly tímto nařízením upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 5 900 Kč se zvyšuje na 6 100 Kč,
 • částka 11 800 Kč se zvyšuje na 13 000 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použití v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 1999.