Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby

Příjemce dotace je povinen písemně informovat odbor sociálních služeb (22) MPSV o následující změně uváděné v žádosti, a to nejpozději do 15. ledna 2015:

  • změna v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby dle části XVI bod 5b) Metodiky,

Vzor Formuláře pro oznámení změn příjemcem dotace je označen jako Hlášení změn dle části XVI, bodu 5. Metodiky.